2015. 04. 17. 16:23

1. FIGYELEM!
JAVASOLJUK LÁTOGATÓINKNAK, HOGY INTERNETES KERESKEDŐI FELÜLETÜNK HASZNÁLATÁT MEGELŐZŐEN OLVASSÁK EL HASZNÁLATI/VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEINKET! INTERNETOLDALAINK HASZNÁLATÁVAL ÖN AUTOMATIKUSAN ELISMERI AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN HASZNÁLATI FELTÉTELEINKKEL NEM ÉRT EGYET, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA INTERNETES VÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉGÜNKET!

Amennyiben mégis szeretné használni webes kereskedelmi rendszerünket, de nem ért egyet bármely általános szerződési feltétellel, úgy kérem tegyen javaslatot az adott pont módosítására. Kollégáink a kérést megvizsgálják, és amennyiben a kérés nem ütközik, általános jogi, etikai, vagy a cég kereskedelmi céljainak, üzleti stratégiájának bármely elemével, úgy a kérés/változtatás belekerülhet az általános szerződési feltételek közé.

2. Web áruházunkban bruttó árak kerülnek feltüntetésre. Amennyiben ez nincs külön kiemelve, áraink mindig bruttóban értendők, tehát a 27% ÁFÁ-t tartalmazzák. Az általunk hirdetett és megjelentetett termékek, tartozékok, illetve alkatrészek nagyrészt megtalálhatóak raktárkészletünkben és azonnal megrendelhetőek. A küldeményt postai/futárszolgálatos utánvétes szállítások átfutási ideje az igénybe vett kézbesítő rendszer függvénye, az átfutási időt garantálni a Gastro Power Kft. nem képes, csak várható becsült időt ajánl. Ajánlataink minden esetben a készlet erejéig érvényesek, fenntartjuk a jogot áraink előzetes bejelentés nélküli változtatására.

3. Gastro Power Kft. az alábbi internetes oldalon (a továbbiakban oldal) található anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. Az itt található anyagok módosítása, reprodukciója, nyilvános közzététele, bemutatása, terjesztése, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló, vagy kereskedelmi célzatú felhasználása büntetőjogi eljárást von maga után. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos a Gastro Power Kft. előzetes engedélye nélkül. Az oldalakon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi és egyéb jogszabályokba ütközhet. A jelen feltételek bármilyen megszegése értelmében Ön az oldalak használatára vonatkozó engedélyt automatikusan elveszíti és az innen korábban szerzett minden információt köteles haladéktalanul megsemmisíteni és a jogosulatlanul felhasznált / használt anyagot / képet / szöveget az Internetről eltávolítani.

4. Személyes adatok
Amennyiben Ön olyan információt közöl ezeken az oldalakon, amelyekkel az Ön személye azonosítható, mind Ön, mind a Gastro Power Kft. elfogadja, hogy ezeket az információkat a Gastro Power Kft. internetes adatvédelmi nyilatkozatának és a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő kezeli. A Gastro Power Kft. a személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Külön rendelkezés hiányában a Gastro Power Kft. a későbbiekben tájékoztathatja Önt akcióiról és újdonságairól. Az Adatvédelmi Törvény (1995. CXIX trv.) értelmében tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak megadása önkéntes. Megrendelésével, valamint adatainak a honlapon történő megadásával hozzájárul, hogy a Gastro Power Kft., mint az rudasbistro.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője személyes adatait mint adatkezelő az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően nyilvántartsa, azokat üzleti tevékenységéhez, ajánlati listák, hírlevelek, vásárlási ajánlatok küldéséhez felhasználja, és kezelje.

5. Felhasználói közzétételek
Az Ön által a jelen oldalakra küldött vagy átvitt anyagok, információk vagy egyéb közlemények (fórum hozzászólások) továbbiakban közlemények, nem tekintendők sem titkosnak, sem a szellemi alkotásokat megillető jogi védelem alatt állónak. A Gastro Power Kft. ezen közleményekkel kapcsolatosan semmiféle kötelezettséget és felelősséget nem vállal. A közlemények elküldésével Ön beleegyezik, hogy a Gastro Power Kft. ezen közlemények és minden ehhez kapcsolódó kép/mozgókép/grafika, mely bármilyen módon adat, vagy információ közlésére alkalmas, kereskedelmi vagy egyéb célra szabadon másolható, közzé tehető, terjeszthető, módosítható, illetve egyéb módon szabadon felhasználható. A közleményekkel kapcsolatban a közlést követően a felhasználónak bármely jogi, szerzői jogi igénye semmis az oldalakkal és az oldalak üzemeltetőjével szemben. Tilos bármely jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző anyagok jelen oldalakra, illetve a jelen oldalakról történő elküldése vagy átvitele, tárolása. Az oldalak üzemeltetője jogosult az oldalakon a felhasználók által közölt és jogszabályba ütköző közlemények moderálására, törlésére.

6. A távollevők között kötött szerződések szabályozása
Hatályos a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) sz. Kormányrendelet, amely az Európai Parlamentnek és Tanácsnak ugyanezen tárgyú 97/7/-EK irányelvén alapul. A rendelet fő célja a fogyasztóvédelem. A polgári jog általános szabályaitól eltérően a fogyasztó hallgatólagos elfogadó nyilatkozatát, illetve nyilatkozatának hiányát nem lehet ráutaló magatartásként értelmezni. Az áru, illetve szolgáltatás ellenértékét a vállalkozás csak megrendelés esetén követelheti. A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges az automata hívókészülék, illetve telefax útján történő szerződéskötéshez. Ha külön jogszabály nem tiltja és a fogyasztó, nem tiltakozik, a fentieken kívül bármely más távközlő eszköz használható. A fogyasztó a rendeletben biztosított jogairól érvényesen nem mondhat le, eltérni ezektől csak a fogyasztó javára lehet. Ilyen fogyasztóvédelmi szabály a vállalkozást terhelő tájékoztatási kötelezettség is.

7. Weboldal termék információk
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt, vagy más elírásból, elgépelésből adódó hibák miatt. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

8. Kapcsolt/hivatkozott oldalak
A jelen oldalról lehetőség nyílik más, külső internetes oldalakra való eljutásra. Az ezen oldalakról nyíló kapcsolódási lehetőségek nem tartoznak a Gastro Power Kft. jogkörébe. A Gastro Power Kft. ezen további, tőle független internetes oldalak áttekintésére nem köteles és nem is áll módjában, így az oldalak tartalmáért felelősséget nem vállal. A fentiekből következően az ilyen oldalak, illetve a rajtuk esetlegesen fellelhető információk, szoftverek, termékek vagy más anyagok a Gastro Power Kft. által nem támogatottak, ezekért, illetve a felhasználásukból származó bármilyen nemű kárért vagy akár kellemetlenségért felelősséget nem vállal. Bármilyen, az oldalakat elhagyó kapcsolat megtekintése kizárólag a felhasználó saját felelősségére történik.

9. WEBÁRUHÁZ (PLÁZA) jogi információk
Az Gastro Power Kft. nem garantálhatja, hogy a jelen oldalakon található anyagok minden szempontot figyelembe véve pontosak és teljesek. (A Gastro Power Kft. természetesen igyekszik mindig a legjobb tudása szerint a legkörültekintőbben eljárni és az információkat az oldalakra kihelyezni.) Az Gastro Power Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat (termékismertetőket, képeket, mozgóképeket, grafikákat, animációkat), vagy a bennük vázolt termékeket és az árakat. Kérjük, hogy amennyiben nem biztos az oldalakon megjelent információkban, úgy kérjen tanácsot és információt írásban az Gastro Power Kft. ügyfélszolgálati kollégáitól arra nézve, hogy melyek azok a termékek és/vagy szolgáltatások, amelyekhez Ön is hozzájuthat.

10. A felelősség korlátozása
A Gastro Power Kft. , annak beszállítói, vagy a jelen oldalakon említett harmadik személyek kifejezetten kizárják az oldalak, a hivatkozott egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információ használatából vagy a használat következményeiből származó bármely vélt kárért, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget. (korlátozás nélkül, ideértve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat). A fenti rendelkezés akkor is érvényes, ha a bekövetkezett kár felmerültének lehetőségére A Gastro Power Kft.-t vagy az egyéb említett személyeket és cégeket előzetesen figyelmeztették. Ha Önnek a jelen oldalakon való böngészés és információszerzés következtében akár az Ön által használt berendezésben, akár pedig tárolt adatokra, szoftverekre vonatkozóan bármilyen javítási, szerelési vagy helyreigazítási, helyreállítási igénye merülne fel, annak költségei az Gastro Power Kft.-t semmilyen formában nem terhelhetik. Az oldalalakon és a hivatkozott oldalakon található információk használata és alkalmazása mindenkor a felhasználó felelőssége, és a használatából eredő mindenmű következményért a felhasználó tartozik felelősséggel.

11. Alkalmazandó jog
A jelen feltételek a Magyar Köztársaság jogi szabályozása alapján, annak figyelembe vételével készültek, és e jogszabályok hatálya alá tartoznak. Ellentmondó jogszabályok alkalmazására vonatkozó jogelvek és elméletek alkalmazása kizárt. A jelen oldalak használatának következtében felmerülő bármely jogvita eldöntésére az Gastro Power Kft. székhelye szerinti bíróság az illetékes. A jelen oldalakat a Gastro Power Kft. szerkeszti Magyarországon, így jelen oldalakra a magyar jog az irányadó. Az Gastro Power Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a jelen oldalakon található anyagok a Magyar Köztársaság területén kívül is megjelenhetnek illetve használatra alkalmasak. Olyan területekről, melyeken az oldalak tartalma jogellenesnek számít, az oldalakra való belépés kifejezetten tilos. Az oldalak anyagának, másolatainak illetve átdolgozásainak a vonatkozó rendelkezések, – ideértve a Magyar Köztársaság exportra vonatkozó törvényeit és rendelkezéseit-, megszegésével történő használata, exportja és újra exportálása nem engedélyezett. Az oldalakra a Magyar Köztársaságon kívüli területről belépő személyek saját elhatározásuk alapján használják az internetes oldalakat és elfogadják, hogy a vonatkozó helyi jogszabályok az irányadóak

12. Vegyes rendelkezések
Az Gastro Power Kft. jogosult a fenti feltételek tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor módosítani. Tanácsoljuk, hogy a jelen oldalakat időről-időre ismét tanulmányozza át, hogy a mindig időszerű, Önre kötelező erejű információk birtokában legyen. Jelen rendelkezések egyes szabályai az internetes oldalakon kifejezetten megjelenő helyi szabályozás értelmében érvényüket és hatályukat veszíthetik. Az oldalon fellelhető valamennyi kép illusztráció, a termékek képi megjelenése. A termékek a valóságban eltérőek lehetnek. A Gastro Power Kft. által kibocsátott számlákon, illetve egyéb információs kiadványokon, weboldalon feltüntetett márkaneveket és védjegy megjelöléseket a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997.évi XI. tv15(1)b-c pontjának megfelelően kizárólag a tartozékok és alkatrészek rendeltetésének és használatának megkönnyítésére, tájékoztatás céljából tüntettük fel.

13. Elállási Jog
Az Internetes vásárlástól való elállás joga, módja, következményei kiszállítással történő vásárlás esetén. Az Internetes vásárló az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállás joga az áru átvételének napjától gyakorolható. Sérült, hiányos csomagolás, illetve nem megfelelő kezelésből kifolyó sérülések esetén csak a sérülések, hiányok pótlásának értékcsökkenésével tudjuk a vételárat visszautalni. Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerülő költségek, úgy, mint az áru visszaszolgáltatásából származó költség a vásárlót terhelik. A Gastro Power Kft. fenntartja a jogot, hogy az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárát – a fogyasztó szerződéstől való elállása esetén – a fogyasztóval szemben érvényesítse. Amennyiben a visszaküldött csomag a fenti feltételek mindegyikének megfelel, a Gastro Power Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő legkésőbb 30 napon belül hiánytalanul visszautalja. Az elállási jog nem illeti meg a vásárlót a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén, ha a 14 munkanapos elállási határidő lejárta előtt a Gastro Power Kft. a teljesítést a fogyasztó belegyezésével megkezdte. Nem illeti meg a fogyasztót az elállás joga, olyan áru értékesítése, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozástól függ; ha az áru a fogyasztó személyéhez kötött (személyi regisztráció a használathoz elengedhetetlen), vásárlói utasítás vagy kifejezett kérés alapján állították elő, illetve olyan áru esetén, amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Egyedi összeállítás alapján került megrendelésre, illetve vissza nem szolgáltatható, elektronikus hang- illetve képfelvétel, valamint szoftver esetében a csomagolást felbontotta; hírlap, folyóirat és az időszaki lap terjesztése esetében, szerencsejáték – szerződésnél. A szerződés felbontására és a visszafizetés teljesítésére a vállalkozás a fogyasztó felszólításának kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles. Természetesen a felek ettől eltérően is meghatározhatják a teljesítés határidejét, illetve határnapját. Ha a meghatározott áru nem áll rendelkezésre, illetve a szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, úgy erről köteles a fogyasztót haladéktalanul értesíteni, valamint a befizetett pénzösszeget 30 napon belül visszatéríteni. Ez természetesen még nem mentesíti az egyéb szerződéses kötelezettségei alól. Amennyiben a vásárló az internetes vásárlást azonnali utalással egyenlíti ki, úgy az elállás következtében a visszautalás költségeinek térítése a vásárló kötelezettsége. A szállítási költségen kívül a szerződésből visszalépett vásárló az áru bruttó értékének 2.5%-át köteles banki költségtérítés címén kifizetni. A vásárló ezen költséggel (költségekkel) csökkentett pénzt kap vissza Gastro Power Kft-től. A hibás teljesítés részletes szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. tv 305§-311/A§-i tartalmazzák az alábbiak szerint.

14. A hibás teljesítés
Hibás teljesítésnek minősül a szolgáltatott termék szakszerűtlen összeszerelése is, ha a szerelés, összeállítás installálás szerződéses kötelezettség, és azt a kötelezett vagy olyan személy végezte el, akinek magatartásáért a kötelezett felelős. A kötelezett felel akkor is, ha a leszállított termék összeszerelését a szerződésnek megfelelően a jogosult végezte el, és a szakszerűtlen összeszerelés a használati útmutató hibájára vezethető vissza. Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el. A kötelezett a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.

15. Hibás teljesítés esetén a jogosult
Elsősorban a vevő kijavítást vagy kicserélést (választása szerint) követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget; Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja. Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely a szavatossági jogoknak a törvényben meghatározott sorrendjétől a fogyasztó hátrányára tér el. A jogosult a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

16. Kifogás elévülése
A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított egy hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekintetni. A felek ettől eltérő megállapodása semmis. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó a teljesítés időpontjától számított egyéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Az ennél rövidebb elévülési határidőt megállapító kikötés semmis. Ha a fogyasztói szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb határidőben is megállapodhatnak, egy évnél rövidebb elévülési határidő azonban ebben az esetben sem köthető ki. Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a kötelezettet terhelik. Fogyasztói szerződés esetében a felek ettől eltérő megállapodása semmis. Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

17. Szavatosság és jótállás
A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet rendelkezik az alábbiak szerint: Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást/terméket nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Olyan esetekben, amikor egy termék szavatosságát (jótállását) pénzügyi bizonylattól független garanciajegy és vagy a pénzügyi bizonylat együttes bemutatása jogosítja, és a garancia jegy elvesztése megsemmisülése a jótállást hátráltatja vagy megakadályozza, olyankor a garanciajegy pótlásának költsége a jogosultat terheli és a garancia és jótállás életbelépésének időpontja a garancia érvényesítéséhez szükséges minden bizonylat megléte. A független garanciajegy pótlása nem kötelessége az eladónak, de a legjobb tudásával hozzásegíti a vásárlót annak pótlásához. A garanciajegy pótlásának költségei mindenkor a vásárlót terhelik. A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti: • a fogyasztó nevét, címét, • a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát, • a vásárlás időpontját, • a hiba bejelentésének időpontját, • a hiba leírását, • a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt, • a kifogás rendezésének módját. Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 7 munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. § ának (2) bekezdése értelmében az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet rendelkezik az alábbiak szerint: A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt külön kérés nélkül jótállási jegyet átadni. A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni. A jótállási jegyen fel kell tüntetni: • a forgalmazó nevét és címét, • a fogyasztási cikk megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá ahol alkalmazható azonosításra alkalmas részeinek meghatározását, • a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, • a vásárlás vagy az üzembe helyezés időpontját. A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni: • a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását, • a hiba okát és a javítás módját, • a fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását, • a jótállás a kijavítás időtartamával meghosszabbított új határidejét. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket a járművek kivételével az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le és felszerelésről, valamint az el és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. § a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

18. A forgalmazó
A forgalomba hozó felelős a fogyasztóval szemben azért, hogy az áru annak átadásakor megfelel a törvényes vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A gyártó, illetve a forgalmazó mentesül a felelősség alól, ha 1. a fogyasztó már a szerződéskötéskor tudott a hibáról, és ennek ismeretében is megkötötte a szerződést; 2. a fogyasztó észreveszi, hogy a kötelezett hibásan teljesített, és ezt nem közli időben, akkor az ebből eredő kárért nem felel. 3. a fogyasztó szavatossági jogait az olyan hibák tekintetében érvényesítheti, amelyek a teljesítés időpontjában már megvoltak, és két éven belül felszínre kerültek. Használt cikkeknél ez a határidő az eladó és a fogyasztó közötti megállapodással egy évre lerövidíthető

19. Fizetési feltételek

Személyes átvétel esetén:

Üzletünkben fizethet készpénzzel, illetve bankkártyával. A biztonságos bankkártyás fizetés hátterét a Six Payment Services biztosítja.

Online internetes kártyás fizetés – Barion:

A megadott adatok mindvégig biztonságban lesznek, mivel maga a fizetés a Barion titkosított oldalán történik. A Barion a Magyar Nemzeti Bank szigorú felügyelete alatt működik, PCI DSS megfeleléssel. A kártyaadatokat Norton/Symantec 256 bites SSL titkosítás védi. Webáruházunk csak a tranzakció eredményéről kap tájékoztatást, kártyaadataid nem jutnak el hozzánk. A Barion Smart Gateway fizetőfelületén kártyaadatok megadásával, vagy Barion tárca tulajdonosok esetében jelszóval lehet fizetni, asztali és mobil böngészőkben egyaránt. Regisztrációt nem igényel, az első fizetésnél lehet regisztrálni, ez opcionális. Neked ingyenes a fizetés, a regisztráció és a Barion tárca használata is. Kényelmes, nem kell soha többé beírnod a kártyaadataidat nem csak az adott kereskedőnél, hanem egyetlen más Barion elfogadónál sem. Ha regisztráltál, letöltheted a Barion appot is, mely rengeteg felhasználói élménnyel gazdagíthat.

A Barion fizetés lépései:

 • Válaszd ki a kívánt terméket és helyezd a kosárba!
 • A Pénztárnál válaszd ki a megfelelő szállítási módot, illetve a Barion fizetési módot, majd az Általános szerződési feltételek elfogadása után kattints a  „Megrendelés” gombra!
 • Fizetés bankkártya adatok magadásával:
  • Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik online fizetésre alkalmas Mastercard, Maestro, Visa, Electron vagy Amex bankkártyával, hitelkártyával. A fizetéshez a kártya adataira, valamint e-mail címre van szükség. A fizetéshez Barion regisztráció nem szükséges, de az ÁSZF-et el kell fogadni.
 • Fizetés Barion tárcával:
  • Fizetés eltárolt bankkártyával
   Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik online fizetésre alkalmas Mastercard, Maestro, Visa, Electron vagy Amex bankkártyával, hitelkártyával, valamint érvényes Barion regisztrációval. A fizetéshez szükséges kártyaadatokat a Barion biztonságos szervere tárolja, a fizetéshez e-mail cím és jelszó szükséges. Egy Barion tárcában több bankkártya is lehet.
  • Fizetés előre feltöltött Barion egyenleggel.
   Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik érvényes Barion regisztrációval (és nem rendelkezi bankkártyával). A fizetéshez e-mail cím és jelszó szükséges. Az egyenleg úgynevezett elektronikus pénz, amely előre feltölthető készpénzbefizetéssel a Barion feltöltő pontokon, valamint átutalással bankszámláról (sürgős esetben bankkártyáról is).

Fizetés az áru átvételekor

 • – Elektromos brunch utalvány (megadott e-mail címre küldjük a brunch e-kártyát) 0 Ft
 • – Személyes átvétel (Éttermünk címén, nyitvatartási időben): 0 Ft
 • – Postai küldés előreutalással (Posta kézbesíti a brunch díszkártyát, fizetés előreutalással.): 799 Ft

20. Szállítási feltételek
A Gastro Power Kft. szállítási rendje. A megrendelt (és szükség esetén visszaigazolt) megrendeléseket) a Magyar Posta az ország teljes területén a kézbesíti. Ezen belül az időpont pontosabban nem határozható meg, hiszen a postás saját ütemezés szerint teríti az aznapi küldeményeket adott körzetben. Jelen esetben a szállítás gyűjtő fuvarozást jelent, ahol a csomagokat egy gyűjtőpontra begyűjtik (jelen esetben a szállítótól), majd a címzetteknek területi porciózás után, adott sorrendben kiszállítják. A kézbesítés legtöbbször munkaidőben történik, ezért szállítási címként célszerű a napközbeni tartózkodási helyet megadni oly módon, hogy a postás biztosan és gyorsan képes legyen beazonosítani a helyszínt. Amennyiben a postás nem találja meg Önt a megadott címen, értesítőt hagy és az értesítőben szereplő hivatalban kell a küldeményt felvenni. (a posta költség az ilyen esetekben megismételt kiszállítást is tartalmazza
Minden fenti szállítási mód tartalmazza a csomagolás, szállítás, telefonos egyeztetés minden költségét. További információért írjon nekünk a info [kukac] rudasrestaurant.hu e-mail címre.